Anton Abele

Anton Abele
Anton Abele, född Anton Amadé Abele, är en svensk politiker och riksdagsman för Moderaterna. Han är även en aktiv krönikör, debattör och aktivist. Anton Abele blev känd då han skapade en Facebook-grupp under namnet Bevara oss från gatuvåldet år 2007, efter det uppmärksammade Riccardo-fallet.
Född
10 Jan. 1992 i Stockholm, Sverige
Ålder
27