Lena Philipsson & Per Holknekts barn som brudnäbbar på deras bröllop

Lena Philipsson & Per Holknekts barn som brudnäbbar på deras bröllop
Brudnäbbar var Lenas barn Noa, 16, Saga, 11 och Pers dotter Julia, 15.