Trevor Donovan

Trevor Donovan
90210-stjärnan, Trevor Donovan, är 33 men har precis gått ut high school i sin tv-serie.