Paul Wesley

Paul Wesley
Paul Wesley, Damons yngre bror i Vampire Diaries, är 27!