Charlotta Flinkenberg: "Det har jag under kjolen!"

Charlotta Flinkenberg: "Det har jag under kjolen!"