Har Ellen Bergström hittat kärleken?

Har Ellen Bergström hittat kärleken?
Instagram
Under inspelningen av Bachelor fann Niclas kärleken hos Johanna Scortea